Napoved ekstremnega vremena

Po Zakonu o meteorološki dejavnosti (Uradni list RS, št. 49/06) je objava meteoroloških opozoril v javnih medijih dovoljena izključno izvajalcem državne meteorološke službe, zato naš sistem napovedovanja ekstremnih vremenskih pojavov ne služi kot meteorološko opozorilo, ampak je le splošen informativni vpogled v našo videnje vremenske situacije. Zaželjeno je, da na podlagi našega sistema napovedovanja ekstremnih vremenskih pojavov ne sprejemate pomembnih odločitev, saj za morebitno škodo ne odgovarjamo.