Spletna kamera Grmovškov dom

Spletna kamera Grmovškov dom

Spletna kamera Grmovškov dom

Vir: http://46.23.15.12:1281/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=gost&pwd=&cnt