Spletna kamera Kremžarjev vrh

Spletna kamera Kremžarjev vrh

Vir: http://46.23.15.243:1282/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=gost&pwd=gost&cnt