Spletna kamera Nove Jarše

H3, Ljubljana – severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti Bežigradu

H3, Ljubljana – severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti razcepu Zadobrova

H3, Ljubljana – severna obvoznica, priključek Nove Jarše (Šmartinska cesta), vrtljiva kamera

Vir: dars.si