Subtropsko polsuho in suho podnebje

Značilnosti

Subtropsko polsuho in suho podnebje sta podnebji subtropskega toplotnega pasu in sta nadaljevanje tropskega suhega in polsuhega podnebja proti severu ali jugu. Na območju teh podnebij najdemo največje puščave na svetu. 

Temperature

zelo visoke čez poletje (nad 30 °C)

najvišji izmerjeni dnevni maksimumi na svetu

pozimi so temperature precej nižje (okrog 20 °C)

velika temperaturna nihanja prek leta (temperaturne razlike med zimo in poletjem so okrog 10-15 °C)

Toplotni pas

Prst

Skupina rastlinstva